Rekrutacja elektroniczna 2021_Żagań

 

 

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

w Zespole Szkół Ogólnokształcących
im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie:

 

 

  1. od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00-rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej i składanie podań w szkole pierwszego wyboru,
  2. od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 –kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru potwierdzone świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  3. od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r. do godz. 15.00 – kandydat może zmienić szkoły lub oddziały (tzw. listę preferencji) do których kandyduje,
  4. 22 lipca 2021 r.–ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów do szkół (informacja będzie na stronie elektronicznego naboru po zalogowaniu się kandydata na swoje konto i listy wywieszone w szkołach ponadpodstawowych lub na stronach internetowych szkół),
  5. od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00-potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie przez rodzica oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  6. 2 sierpnia 2021 r. do godz. 14.00 -publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

Skip to content