Klasa humanistyczna

Przedmioty rozszerzone: język polski i historia 

Klasa stwarza możliwości studiowania na kierunkach:

prawo, historia, politologia, socjologia, teatrologia, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, filmoznawstwo, filozofia, etnologia, geologia, kryminologia, polonistyka, archeologia, pedagogika, administracja publiczna, bezpieczeństwo narodowe  i wiele innych.

Skip to content