Dokumenty należy składać w następujących terminach:

Od 13 maja rusza rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie https://powiatzaganski.edu.com.pl/

  1. od 13.05.2019 do 17.06.2019  – rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej i składanie podań w szkole pierwszego wyboru,
  2. od 21.06.2019 do 25.06 2019   – kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru potwierdzone kopie świadectw i wyników egzaminu zewnętrznego
    (
    testu gimnazjalnego albo testu ósmoklasisty)
  3. 04.07.2019 o godz. 12:00 – ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów do szkół (informacja na stronie elektronicznego naboru po zalogowaniu się kandydata na swoje konto oraz listy wywieszone w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych),
  4. 04.07.2019 godz. 12:00 do 11.07.2019 do godz. 15:00  – potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
  5. 12.07.2019 godz. 12:00 – publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc,
  6. 12.07.2019  12:00 do 12.08.2019 godz.12:00– rekrutacja uzupełniająca,