Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie:

TERMINY

1. od 15.05.2023 do 21.06.2024 do godz. 15:00 -złożenie podania w sekretariacie szkoły przy ulicy Niepodległości 7 (załącznik numer 1 regulaminu rekrutacji na stronie www.loszprotawa.pl dostępny od 6 maja 2024 roku)

2. od 15.05.2023 do 31.05.2024 do godz. 15:00 -złożenie podania w sekretariacie szkoły przy ulicy Niepodległości 7 do Oddziału Przygotowania Wojskowego,

3. od 21.06.2023 do 05.07.2024 do godz. 15:00 –kandydaci dostarczają do sekretariatu szkoły świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

4. 14 czerwca 2024 roku o godzinie 15:30 oraz drugi termin 28 czerwca 2024 roku o godzinie 10:00 – próba sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego (kandydat musi posiadać pisemną zgodę Rodzica/opiekuna prawnego – załącznik numer 2 regulaminu rekrutacji dostępnego na stronie www.loszprotawa.pl od 6 maja 2024 roku)

5. do 10 lipca 2024 roku – weryfikacja złożonych wniosków przez komisję rekrutacyjną.

6. 11.07.2024 o godzinie 12:00–ogłoszenie list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów do szkół (informacja na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie szkolnym)

7. od 12.07.2024 do 17.07.2024 do godz. 15:00 -potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie przez rodzica oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

8. 17.07.2024 o godzinie 12:00-publikacja list przyjętych/nieprzyjętych oraz list wolnych miejsc.

Masz pytania? Zadzwoń: 669707983 lub przyjdź do sekretariatu szkoły 

 

 

Skip to content