Rekrutacja elektroniczna 

 

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie:

 

 

1. od 16.05.2022 do 31.05.2022 do godz. 15:00 -rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej i składanie podań w szkole pierwszego wyboru,

2. od 24.06.2022 do 13.07.2022 do godz. 15:00 –kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru potwierdzone kopie świadectw ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

3. od 24.06.2022 do 13.07.20212do godz. 15:00 kandydat może zmienić szkoły lub oddziały (tzw. listę preferencji) do których kandyduje,

4. 21.07.2022–ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów do szkół (informacja będzie na stronie elektronicznego naboru po zalogowaniu się kandydata na swoje konto i listy wywieszone w szkołach ponadpodstawowych lub na stronach internetowych szkół),

5. od 21.07.2022 do 29.07.2022 do godz. 15:00 -potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie przez rodzica oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

6. 01.08.2022-publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

Skip to content