Od 15 czerwca rusza rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie https://powiatzaganski.edu.com.pl/

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

  1. od 15.06.2020 do 10.07.2020 do godz. 15:00 -rejestracja kandydatów w systemie rekrutacji elektronicznej i składanie podań w szkole pierwszego wyboru,
  2. od 26.06.2020 do 10.07 2020 do godz. 15:00 –kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru potwierdzone kopie świadectw ukończenia szkoły,
  3. od 31.07.2020 do 04.08 2020 do godz. 15:00 –kandydaci dostarczają do szkoły pierwszego wyboru potwierdzone zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  4. od 31.07.2020 do 04.08 2020 do godz. 15:00 kandydat może zmienić szkoły lub oddziały (tzw. listę preferencji) do których kandyduje,
  5. 12.08.2020–ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów do szkół (informacja będzie na stronie elektronicznego naboru po zalogowaniu się kandydata na swoje konto i listy wywieszone w szkołach ponadpodstawowych lub na stronach internetowych szkół),
  6. od 13.08.2020 godz. 10:00 do 18.08.2020 do godz. 15:00 -potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie przez rodzica oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  7. 19.08.2020-publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.