Klasa informatyczno- językowa.

Przedmioty rozszerzone:  informatyka i język angielski 

Klasa stwarza możliwości studiowania na kierunkach:

architektura, filologia angielska,  systemy informacyjne,  grafika, informatyka społeczna, język obcy w biznesie, publikowanie sieciowe i cyfrowe, socjologia, informatyka, bioinformatyka,  neuroinformatyka, teleinformatyka, technologie informatyczne w logistyce, informatyka i ekonometria, automatyka i informatyka przemysłowa, systemy informacyjne w bezpieczeństwie i wiele innych.

Skip to content